Uw robotica specialist!
Meer dan 290.000 tevreden klanten
Ondergrondse installatie robotmaaier door eigen technici

Garantie en annulatie

Garantie en annulatie

Als een product dat u heeft gekocht, afwijkt van de beschrijving of niet goed werkt, zal RoboCleaners het gratis herstellen of vervangen, of u uw geld teruggeven.

U heeft het recht om binnen 14 dagen alsnog af te zien van Uw online-aankopen. U hoeft daar geen reden voor op te geven.


Garantie op gebrekkige goederen

- Twee jaar garantie op alle goederen (wettelijke garantie)

  1. Alle elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten twee jaar garantie. Als er voor bepaalde artikelen uitgebreidere garanties worden toegekend, dan worden deze genoemd in de beschrijving bij het betreffend artikel.
  2. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze.
  3. Heb je een factuur nodig voor garantie?
    Neen. Als je geen enkel document kan voorleggen waaruit blijkt wanneer je iets hebt gekocht, dan kan je er geen waarborg voor krijgen. Dus: zorg ervoor dat je een kasticket, factuur, stempel of ander aankoopbewijs meekrijgt.
  4. Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd of schades voortkomend uit van buiten komend onheil zoals brand, blikseminslag, natuurrampen etc. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.
  5. Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.
  6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.
  7. Opgelet: Gaat het om een tweedehandsgoed, dan bedraagt de garantie de wettelijke minimumtermijn van één jaar. 

- Een product laten herstellen, vervangen of terugbetalen
De garantieperiode van twee jaar begint zodra u uw artikel ontvangt.


Uw bestelling annuleren en terugsturen

- 14 dagen bedenktijd voor aankopen
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

U heeft het recht om binnen 14 dagen Uw aankopen terug te sturen en uw geld terug te krijgen. U hoeft daarvoor geen reden te geven, u mag zich gewoon bedenken.

- Een aankoop annuleren
De bedenktijd verloopt na 14 dagen, gerekend vanaf de dag waarop u uw producten ontvangen heeft, of, als het om diensten gaat, vanaf de dag waarop u het contract gesloten heeft. Als de bedenktijd verstrijkt op een niet-werkdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

U kunt van de aankoop afzien door RoboCleaners daarvan op de hoogte te brengen. Het is niet voldoende om de producten alleen maar terug te sturen. U dient RoboCleaners hiervan via ons contactformulier "Contacteer ons" , via de chatbox, via een ticket of dit herroepingsformulier van de FOD Economie op de hoogte te brengen.

U moet de producten terugsturen binnen 14 dagen nadat u RoboCleaners op de hoogte heeft gebracht. 

RoboCleaners zal u binnen 14 dagen na ontvangst van uw contactformulier of schriftelijke verklaring uw geld teruggeven. Maar als RoboCleaners de producten niet ontvangen heeft of als u niet kunt aantonen dat u de producten heeft teruggestuurd, kan de terugbetaling langer op zich laten wachten.

Ook de verzendkosten die u aanvankelijk heeft betaald, worden u terugbetaald behalve indien U om een speciale verzending gevraagd heeft zoals bijvoorbeeld een extra snelle levering.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zelf zijn ten laste van de koper. De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd te worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Het adres voor retournering is het volgende:
Caluvan Self Storage NV
ter attentie van RoboCleaners
Oudestraat 147 bus 1
3190 Boortmeerbeek (België).

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zal RoboCleaners de betaalde sommen terugstorten.

Uitstekende service

U kan onze specialisten steeds consulteren voor hulp met een bestelling, aanpassingen of advies.

Bedenkrecht en garantie

Doe uw aankopen met een gerust gemoed: maak gebruik van het bedenkrecht en de fabrieksgarantie.

Betaalmogelijkheden

Betaal uw aankopen op de manier die u het best uitkomt,

Levering aan huis

Gratis levering vanaf 300€ (Benelux).

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.