Uw robotica specialist!
Meer dan 290.000 tevreden klanten
Ondergrondse installatie robotmaaier door eigen technici

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Prijzen en betalingen

Als u goederen of diensten wilt kopen, moet u duidelijke informatie krijgen over de totale prijs, inclusief alle belastingen en overige kosten.

Toeslagen: vergoedingen voor het gebruik van bepaalde betaalmiddelen
Toeslagen voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel (bijvoorbeeld een creditcard) mogen niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van het verwerken van uw betaling.

Kosten van extra diensten
U moet expliciet toestemming geven voor extra diensten die kosten met zich meebrengen, zoals snellere levering of een cadeauverpakking.

2. Garantie en annulatie

Als een product dat u heeft gekocht, afwijkt van de beschrijving of niet goed werkt, zal RoboCleaners het gratis herstellen of vervangen, of u uw geld teruggeven.

U heeft het recht om binnen 14 dagen alsnog af te zien van Uw online-aankopen. U hoeft daar geen reden voor op te geven.


Garantie op gebrekkige goederen

- Twee jaar garantie op alle goederen, zonder extra kosten (wettelijke garantie), uitgezonderd accessoires 6 maanden

  1. Alle elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten twee jaar garantie, tenzij de fabrikant of importeur een andere garantietermijn voorschrijft. Batterijen genieten evenwel slechts 6 maanden garantie. Als er voor bepaalde artikelen uitgebreidere garanties worden toegekend, dan worden deze genoemd in de beschrijving bij het betreffend artikel.
  2. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze.
  3. Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen onder opgave van uw klacht. De kosten van terugzending tijdens de garantietermijn zijn voor Uw rekening. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen.
  4. Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd of schades voortkomend uit van buiten komend onheil zoals brand, blikseminslag, natuurrampen etc. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.
  5. Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.
  6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.

- Een product laten herstellen, vervangen of terugbetalen
De garantieperiode van twee jaar begint zodra u uw artikel ontvangt.


Uw bestelling annuleren en terugsturen

- 14 dagen bedenktijd voor aankopen
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

U heeft het recht om binnen 14 dagen Uw aankopen terug te sturen en uw geld terug te krijgen. U hoeft daarvoor geen reden te geven, u mag zich gewoon bedenken.

- Een aankoop annuleren
De bedenktijd verloopt na 14 dagen, gerekend vanaf de dag waarop u uw producten ontvangen heeft, of, als het om diensten gaat, vanaf de dag waarop u het contract gesloten heeft. Als de bedenktijd verstrijkt op een niet-werkdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

U kunt van de aankoop afzien door RoboCleaners daarvan op de hoogte te brengen. Het is niet voldoende om de producten alleen maar terug te sturen. U dient RoboCleaners hiervan via het contactformulier “Contacteer ons” op de hoogte te brengen.

U moet de producten terugsturen binnen 14 dagen nadat u RoboCleaners op de hoogte heeft gebracht. 

RoboCleaners zal u binnen 14 dagen na ontvangst van uw contactformulier of schriftelijke verklaring uw geld teruggeven. Maar als RoboCleaners de producten niet ontvangen heeft of als u niet kunt aantonen dat u de producten heeft teruggestuurd, kan de terugbetaling langer op zich laten wachten.

Ook de verzendkosten die u aanvankelijk heeft betaald, worden u terugbetaald behalve indien U om een speciale verzending gevraagd heeft zoals bijvoorbeeld een extra snelle levering.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zelf zijn ten laste van de koper. De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd te worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Het adres voor retournering is het volgende:
Caluvan Self Storage NV
ter attentie van RoboCleaners
Oudestraat 147 bus 1
3190 Boortmeerbeek (België).

Omwille van covid-19 restricties is ons magazijn niet toegankelijk voor retours.

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zal RoboCleaners de betaalde sommen terugstorten.

3. Verzending en levering

RoboCleaners moet binnen 30 dagen leveren, tenzij u een andere leveringstermijn bent overeengekomen.

Leveringskosten
U moet altijd duidelijke informatie krijgen over de totale prijs van uw aankoop, inclusief de leveringskosten en eventuele andere kosten.

Verschillende prijzen voor levering in het buitenland zijn soms gerechtvaardigd.

U moet uitdrukkelijk instemmen met alle extra kosten, bijvoorbeeld voor extra snelle bezorging of cadeaupapier.

Beschadigde goederen
RoboCleaners is verantwoordelijk voor alle schade aan de goederen vanaf verzending tot op het ogenblik waarop u ze ontvangt.

Koopt u een artikel en blijkt het bij ontvangst kapot te zijn of niet aan de omschrijving te voldoen, dan hebt u recht op reparatie of vervanging, of, als geen van beide mogelijk is, terugbetaling (zie garantie voor meer informatie)

Niet tijdig geleverde goederen
Ontvangt u de goederen niet binnen 30 dagen of de afgesproken termijn, dan moet u RoboCleaners daarop wijzen en een aanvullende, redelijke leveringstermijn voorstellen. Als RoboCleaners u bv. heeft meegedeeld dat de levering een vertraging van een week heeft opgelopen vanwege problemen met zijn leveranciers, kunt u overwegen die extra week te accepteren.

Als RoboCleaners ook niet binnen de verlengde termijn levert, mag u de overeenkomst verbreken en heeft u recht op terugbetaling binnen de kortst mogelijke termijn. 

4. Diversen

In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing. Behoudens andersluidende wetsbepalingen is de Vrederechter (Nederlandstalige kamer) te Brussel dan wel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd kennis te nemen van geschillen.

De klant kan ook terecht op het online ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr

Uitstekende service

U kan onze specialisten steeds consulteren voor hulp met een bestelling, aanpassingen of advies.

Bedenkrecht en garantie

Doe uw aankopen met een gerust gemoed: maak gebruik van het bedenkrecht en de fabrieksgarantie.

Betaalmogelijkheden

Betaal uw aankopen op de manier die u het best uitkomt, inclusief de mogelijkheid te betalen bij levering.

Levering aan huis

Gratis levering vanaf 250€.

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.